Facebook
Детска градина "Драгичево"

Новини и Събития

Вътрешноинституционална квалификация с гост-лектор

На 26.11.2023 г. в ДГ с. Драгичево ще бъде проведена вътрешноинституционална квалификация на педагогическия персонал на тема: "Разработване на дигитални ресурси за работа с  интерактивна дъска в детската градина". Участници - 9 педагогически специалисти. Обучаваща организация: СНЦ ...

Приемно време за родители и граждани

Приемно време за родители и граждани

Вътрешноинституционална квалификация с гост-лектор

Вътрешноинституционална квалификация с гост-лектор

Медицински документи за постъпване в ДГ и ясла

Прикачено Ви предоставяме информация за необходимите медицински документи.   За децата, за задължително предучилищно образование /2, 3 и 4 възрастова група/, началото на учебната година е 15 септември. До 14 септември, включително не е нужно да представяте извинителни бележки за ...

Родителски срещи

Родителски срещи

Вътрешноинституционална квалификация с гост-лектор

  На 25.04.2023 г. в ОДК Перник ще бъде проведена вътрешноинституциална квалификация на педагогическия персонал на тема "Разработване на стратегия на образователна институция". Участници - 9 педагогически специалисти. Обучаваща организация: "Център за обучение и квалификация на ...

Пожаробезопастна кухня, отопление и електрическа инсталация

Пожаробезопастна кухня, отопление и електрическа инсталация