Facebook
Детска градина "Драгичево"

Новини и Събития

Класиране 2022/2023 учебна година

Класиране 2022/2023 учебна година

Пожаробезопастна кухня, отопление и електрическа инсталация

Пожаробезопастна кухня, отопление и електрическа инсталация

Медицински документи за постъпване в ДГ и ясла

Прикачено Ви предоставяме информация за необходимите медицински документи.   За децата, посещаващи подготвителните групи, началото на учебната година е 15 септември. До 14 септември, включително не е нужно да представяте извинителни бележки за отсъствия.   За ...