Facebook
Детска градина "Драгичево"

Медицински документи за постъпване в ДГ и ясла

Прикачено Ви предоставяме информация за необходимите медицински документи.

 

За децата, за задължително предучилищно образование /2, 3 и 4 възрастова група/, началото на учебната година е 15 септември.

До 14 септември, включително не е нужно да представяте извинителни бележки за отсъствия.

 

За всички - задължително се представя Здравно-профилактична карта през месец септември за проведен годишен профилактичен преглед.

За децата, които са отсъствали 1 месец, се предоставя отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии.

За децата, които са отсъствали 2 месеца, се предоставя отрицателен резултат от изследване на чревни паразити.

Прикачени документи

Необходими мед.документи