Facebook
Детска градина "Драгичево"

Група "Усмивка"

"Най-важното в човека е сърцето.

Добро ли е, спокоен ти бъди.

Каквото и да стане запомнете,

доброто в света ще победи.

Добро ли е сърцето,

добър ще е светът!"

 

Учителки на групата

г-жа Мария Петракиева

г-жа Маргарита Ценева

 

Помощник възпитател

Ася Лозанова