Facebook
Детска градина "Драгичево"

Мисия и визия

                                           ВИЗИЯ

 

ДГ с. Драгичево - дом на радостта и веселието, обичта и щастието,

творчеството и знанието, място за сигурност и развитие,

място с ясни правила и роля в съвремието.

 

                                     МИСИЯ

 

Използване на разнообразни подходи за обучение с цел стимулиране

развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище.

Възпитание в дух на толерантност и уважение към личността,

в дух на националните традиции.