Facebook
Детска градина "Драгичево"

История

Детска градина с. Драгичево започва дейността си през м. октомври 2013 г. Детската градина е общинска с целодневен престой на децата. В момента децата са 128 на брой, разпределени в 5 възрастови групи - една яслена група и четири целодневни за деца от 3 до 7 години.