Facebook
Детска градина "Драгичево"

Прием 2023-2024 г.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Прием на документи

ДГ с. Драгичево обявява прием на документи за учебната 2023/2024 година от 03.01.2023 г. до 30.04.2023 г.

Задължителни документи:

- заявление по образец на ДГ

- копие от Акт за раждане

- служебни бележки от работодател и на двамата родители, че работят

Документи на хартиен носител се приемат в администрацията

на ДГ с. Драгичево.

Документи се приемат в електронен вариант сканирани на

имейл odz_dragichevo@abv.bg

Класирането на децата ще бъде обявено до 20.05.2023 година!

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈