Facebook
Детска градина "Драгичево"

Родителски срещи

Уважаеми родители, информираме Ви,

че родителските срещи за началото на

учебната 2023/2024 година ще се проведат:

 

Яслена група "Слънчице": 04 септември 2023 г. от 17.30 ч.

Първа група "Смехорани": 11 септември 2023 г. от 17.30 ч.

Втора група "Усмивка": 12 септември 2023 г. от 17.30 ч.

Трета група "Бърборино": 13 септември 2023 г. от 17.30 ч.

Четвърта група "Мечо Пух": 14 септември 2023 г. от 17.30 ч.