Facebook
Детска градина "Драгичево"

Вътрешноинституционална квалификация с гост-лектор

 

На 25.04.2023 г. в ОДК Перник ще бъде проведена вътрешноинституциална квалификация

на педагогическия персонал на тема "Разработване на стратегия на образователна институция".

Участници - 9 педагогически специалисти.

Обучаваща организация: "Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти" ООД